נחל פרת

מים עצים וכו מים עצים וכו מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים עצים וכו  מים […]